Αποτελέσματα

Τα πνευματικά αποτελέσματα του έργου είναι τα εξής:

ΠΠ1:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ i-CONTENT: Ένας οδηγός για τη φάση σχεδιασμού ενός διαδραστικού διαδικτυακού μαθήματος

Αυτός ο οδηγός περιγράφει τη διαδικασία σχεδιασμού ενός διαδικτυακού μαθήματος, συγκεκριμένα, πώς να ρυθμίσετε τους στόχους και τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος, πώς να επιλέξετε τι πρέπει και τι δεν πρέπει να περιλαμβάνεται στο περιεχόμενο, πώς να αναπτύξετε τη δομή του μαθήματος (ενότητες, μαθησιακές ενότητες κλπ), πώς να δημιουργήσετε έναν συναρπαστικό και συνεπή σχεδιασμό καθ ‘όλη τη διάρκεια του μαθήματος, πώς να δημιουργήσετε κανόνες πλοήγησης έτσι ώστε οι εκπαιδευόμενοι να το βρίσκουν εύκολο να ακολουθήσουν και πώς να κάνουν το μάθημα διαδραστικό και παιχνιδιάρικο για να διατηρήσει το ενδιαφέρον τους. Με απλά λόγια, αυτός ο οδηγός θα παρέχει τη γνώση για το πώς να σχεδιάσετε ένα ελκυστικό και  αποτελεσματικό περιεχόμενο μαθήματος και (παράδοση των μαθησιακών αποτελεσμάτων) πριν προχωρήσετε στη φάση ανάπτυξης

ΛΗΨΗ ΟΔΗΓΟΎ i-DESIGN

ΠΠ2: ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ i -CONTENT : Μια εργαλειοθήκη για τη δημιουργία διαδραστικού περιεχομένου

Αυτό το προϊόν  είναι μια εργαλειοθήκη για τη δημιουργία διαδραστικού περιεχομένου και περιεχομένου SCORM για μια πλατφόρμα LMS / CMS (Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης / Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου) χρησιμοποιώντας ένα σύνολο λογισμικού ανοιχτού κώδικα, δωρεάν λογισμικού και λογισμικού χαμηλού κόστους

ΛΗΨΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ

ΠΠ3: Gamification i-CONTENT: Μια εργαλειοθήκη για την παιγνιδοποίηση( gamification )ενός διαδικτυακού μαθήματος

Η Παιγνιδιοποίηση  είναι η χρήση του σχεδιασμού και της μηχανικής του παιχνιδιού για την ενίσχυση του περιεχομένου χωρίς παιγνίδι, αυξάνοντας τη συμμετοχή, την εμπλοκή , την αφοσίωση και τον ανταγωνισμό. Αυτές οι μέθοδοι μπορούν να περιλαμβάνουν πόντους, πίνακες ηγετών, άμεσους διαγωνισμούς και αυτοκόλλητα ή εμβλήματα, και μπορούν να βρεθούν σε βιομηχανίες συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης.

Τα παιχνίδια, σε οποιαδήποτε μορφή, αυξάνουν τα κίνητρα μέσω της δέσμευσης. Η Παιγνιδοποίηση  μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη βαθμολόγηση μαθημάτων. Ένας άλλος τρόπος για την εκμάθηση παιχνιδιών είναι να απονέμετε στους μαθητές κονκάρδες ή να ενσωματώσετε εκπαιδευτικά βιντεοπαιχνίδια στο πρόγραμμα σπουδών σας. ή με την προώθηση ενός μικρού ανταγωνισμού μεταξύ των μαθητών.

Υπάρχουν πολλές τεχνικές παιχνιδιών που υποστηρίζονται από διάφορα plugins  για πλατφόρμες LMS και CMS. Είναι εύχρηστα και κατανοητά κάνοντας τη διαδικασία μάθησης διασκεδαστική και παρακινητική.

Η εργαλειοθήκη  i-CONTENT GAMIFICATION θα περιλαμβάνει α) μια επιλογή plugins για σκοπούς παιχνιδιού στα διαδικτυακά  μαθήματα β) ένα σύνολο ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών οδηγών σχετικά με τη χρήση τους σε μια πλατφόρμα LMS ή CMS για την επίτευξη του gamification.

ΛΗΨΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ

ΠΠ4: Διαδικτυακό μάθημα i-CONTENT

Το τέταρτο πνευματικό προϊόν  είναι ένα διαδραστικό διαδικτυακό μάθημα που στοχεύει να διδάξει στους δημιουργούς του μαθήματος πώς να σχεδιάσουν το  περιεχόμενο, πώς να το κάνουν διαδραστικό και πώς να εισαγάγουν  τη παιγνιδοποίηση( gamification) στην ηλεκτρονική ασύγχρονη μάθηση. Αυτό το μάθημα θα χρησιμεύσει επίσης ως επίδειξη όπου μπορεί κανείς να δει την εφαρμογή αυτού που έχει περιγράφει στα τρία προηγούμενα πνευματικά προϊόντα.

Το μάθημα θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες των εταίρων  (Ελληνικά, Ιταλικά, Πολωνικά και Αγγλικά) και θα αποτελείται από 3 Ενότητες:

  • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
  • ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
  • ΠΑΙΧΝΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΠ5: Πλατφόρμα i-CONTENT

Αυτή η πλατφόρμα είναι ένα κατάστημα  μιας στάσης για τους εκπαιδευτές για  να αποκτήσουν δεξιότητες για την ανάπτυξη διαδικτυακού περιεχομένου. Η πλατφόρμα θα παρέχει πρόσβαση στα ΠΠ1, ΠΠ2 και  ΠΠ3, πρόσβαση στο διαδικτυακό μάθημα, ένα τμήμα φόρουμ και μια ενότητα συχνών ερωτήσεων. Ο σκοπός αυτής της πλατφόρμας είναι να παρέχει ένα μόνο σημείο αναφοράς στους εκπαιδευτές που επιθυμούν να μάθουν πώς να αναπτύξουν ένα διαδικτυακό μάθημα, ξεκινώντας από τη σχεδίαση ενός διαδικτυακού μαθήματος, τη μετατροπή του σε διαδραστικό περιεχόμενο (με ή χωρίς SCORM), έως την εκμάθηση της διαδικασίας μάθησης.