Λογική

Αυτές τις μέρες τα διαδικτυακά μαθήματα / εκπαίδευση έχουν γίνει εξαιρετικά δημοφιλή, λόγω του κορανοϊού και της κοινωνικής απόστασης. Ενώ όλο και περισσότερα ινστιτούτα και εταιρείες προσφέρουν μαθήματα διαδικτυακά, μια τεράστια ομάδα ιδρυμάτων και εκπαιδευτών ΕΕΚ αποφεύγουν τέτοιες μεθόδους, κυρίως λόγω της πεποίθησης ότι η διαδικτυακή μάθηση μπορεί να μην είναι τόσο αποτελεσματική όσο η εκπαίδευση στην τάξη. Άλλα προβλήματα μπορεί να περιλαμβάνουν το κόστος της υποδομής που απαιτείται για την παράδοση διαδικτυακών μαθημάτων, τον χρόνο που απαιτείται για τη μετατροπή του περιεχομένου των μαθημάτων σε ψηφιακό διαδικτυακό, την έλλειψη δεξιοτήτων στον οργανισμό για μετάβαση σε διαδικτυακή παράδοση μαθημάτων και ούτω καθεξής.

Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι όλο και περισσότεροι εκπαιδευόμενοι  που χρησιμοποιούν το c-VET ή το i-VET, βρίσκουν πολλά πλεονεκτήματα στη διαδικτυακή μάθηση. Επιθυμούν να παρακολουθήσουν ένα μάθημα από την άνεση του γραφείου ή του σπιτιού τους, τη στιγμή της επιλογής τους, με την επιλογή να επιλέξουν μόνο θέματα που χρειάζονται.

Καθώς προχωρούμε όλο και περισσότερο προς μια ψηφιακή εποχή, ενώ η παγκοσμιοποίηση είναι ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός, οι επιχειρήσεις της ΕΕΚ (μικρομεσαίες επιχειρήσεις) θα μπορούσαν να επωφεληθούν από την κατάσταση και θα μπορούσαν να προωθήσουν την ανεπίσημη αρχική και συνεχή ΕΕΚ στην παγκόσμια αγορά.

Ο χρόνος και οι ανθρώπινοι πόροι μπορούν να ελαχιστοποιηθούν σημαντικά εάν τα ιδρύματα και οι εκπαιδευτές της ΕΕΚ έχουν πρόσβαση σε ένα πλήρες πλαίσιο για την ανάπτυξη διαδραστικών με παιγνίδι μαθημάτων, χρησιμοποιώντας λογισμικό ανοιχτού κώδικα ή χαμηλού κόστους.

Το i-CONTENT στοχεύει στην εξυπηρέτηση εκπαιδευτών και παρόχων ΕΕΚ (κυρίως ΜΜΕ), παρέχοντας μη τυπικά αρχικά και συνεχή μαθήματα ΕΕΚ που επιθυμούν να μετατρέψουν την τυπική παράδοση μαθημάτων σε τάξη σε μια διαδικτυακή διαδραστική μαθησιακή  εμπειρία με παιγνίδι (ασύγχρονη και σύγχρονη μάθηση) που τους επιτρέπει να συναντήσουν τις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς και που τους επιτρέπουν  να στοχεύουν την παγκόσμια αγορά