Σχετικά

Καλώς ήλθατε στο i-CONTENT. Το I_CONTENT είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από το ERASMUS +.

Το  έργο i-CONTENT στοχεύει στην εξυπηρέτηση εκπαιδευτών και παρόχων ΕΕΚ (κυρίως ΜΜΕ), παρέχοντας μη τυπικά αρχικά και συνεχή μαθήματα ΕΕΚ που επιθυμούν να μετατρέψουν την τυπική παράδοση μαθημάτων σε τάξη σε μια διαδικτυακή διαδραστική εμπειρία παιχνιδιού με γνώσεις (ασύγχρονη και σύγχρονη μάθηση) που τους επιτρέπουν  να συναντήσουν τρέχουσες ανάγκες της αγοράς και να  στοχεύουν την παγκόσμια αγορά.

Σκοπός:

  1. Δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να μετατρέψουν τα μαθήματα σε μια διαδικτυακή διαδραστική εμπειρία
  2. Δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να μετατρέψουν το περιεχόμενο στην τάξη σε ψηφιακό διαδραστικό περιεχόμενο για σύγχρονη και ασύγχρονη μάθηση
  3. Δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να προσαρμόσουν τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας σε δυναμικό ασύγχρονο διαδικτυακό μαθησιακό περιεχόμενο χρησιμοποιώντας ανοιχτές πηγές LMS και τεχνικές παιγνιδοποίησης (gamification)
  4. Βελτιώστε τη χρήση της παιγνιδοποίησης σε διαδικτυακά μαθήματα
  5. Προώθηση της σύγχρονης και ασύγχρονης μάθησης στην Ευρώπη
  6. Ενίσχυση της πρόσβασης σε ποιοτική μάθηση για μειονεκτούσες ομάδες και άτομα που ζουν σε αγροτικές περιοχές