Rezultaty

W projekcie opracowane zostaną następujące rezultaty:

IO1. I-CONTENT FAZA PROJEKTOWA: Przewodnik do zaprojektowania interaktywnego kursu online

Przewodnik przedstawi proces projektowania kursu online, przedstawiając w jaki sposób ustalić cele kursu, określić efekty uczenia się, co powinno być zwarte, a czego nie powinno być w treści, jak opracować strukturę kursu (moduły, jednostki nauczania itp.), jak stworzyć atrakcyjny i spójny projekt w całym kursie, jak wprowadzić zasady nawigacji, aby uczestnicy mogli je łatwo śledzić oraz jak sprawić, by kurs był wystarczająco interaktywny i zabawny i intersujący dla użytkowników.

Przewodnik będzie zawierał informacje na temat projektowania atrakcyjnych  i skutecznych treści kursu (dostarczania efektów uczenia się) przed przejściem do fazy rozwojowej.

POBIERZ PRZEWODNIK

IO2. I-CONTENT FAZA INTERAKTYWNA: Zestaw narzędzi do tworzenia interaktywnych treści

Rezultat będzie zawierał  dane wyjściowe do tworzenia interaktywnych narzędzi i treści SCORM dla platformy LMS/CMS (systemy zarządzania nauczaniem/systemy zarządzania treścią) przy użyciu zestawu oprogramowania „open source” i dostępnego niskokosztowego  oprogramowania

POBIERZ TOOLKIT

IO3: i-CONTENT Grywalizacja: Zestaw narzędzi do grywalizacji w kursie online

Grywalizacja to wykorzystanie projektowania i mechaniki gry do ulepszania kontekstów niezwiązanych z grą poprzez zwiększanie uczestnictwa, zaangażowania, lojalności i rywalizacji. Metody te mogą obejmować punkty, tablice liderów, bezpośrednie konkursy oraz naklejki lub odznaki, jakie można je znaleźć w różnych branżach, w tym w edukacji.

Gry,w dowolnej formie, zwiększają motywację poprzez zaangażowanie. Grywalizacja może być wykorzystana do oceniania kursów. Innym sposobem grywalizacji jest nagradzanie uczestników odznakami. Istnieje możliwość połączenia integracyjnych  edukacyjnych gier wideo z programem nauczania lub wprowadzenia elementów niewielkiej konkurencji wśród uczestników.

Istnieje wiele technik grywalizacji, które są wspierane przez różne wtyczki dla platform LMS i CMS. Są łatwe w użyciu i zrozumiałe, dzięki czemu proces uczenia się jest przyjemny i motywujący.

Zestaw narzędzi i-CONTENT do gamifikacji będzie zawierał a) zbiór wtyczek na potrzeby grywalizacji kursów online b) zestaw obszernych przewodników szkoleniowych na temat ich użytkowania c) linki do pobrania oraz d) przykłady lub studia przypadków, w jaki sposób można używać tych wtyczek w platformie LMS lub CMS w celu osiągnięcia grywalizacji.

POBIERZ TOOLKIT

IO4: i-CONTENT Kurs online

Rezultat to interaktywny kurs online, którego celem jest nauczenie twórców kursów, jak projektować treści, jak uczynić je interaktywnymi i jak wprowadzić grywalizację do asynchronicznego uczenia się online. Ten kurs będzie również służył jako demonstracja, w której można zobaczyć zastosowanie tego, co zostało opisane w trzech poprzednich rezultatach.

Kurs będzie dostępny we wszystkich językach partnerskich (greckim, włoskim, polskim i angielskim) i będzie składał się z 3 modułów:

  • TREŚĆ PROJEKTOWA
  • TREŚĆ INTERAKTYWNA
  • GRYWALIZACJA

IO5: Platforma i-CONTENT

Kompleksowa platforma dla trenerów umożliwiająca zdobycie umiejętności związanych z opracowywaniem treści online. Platforma zapewni dostęp do IO1, IO2 i IO3, dostęp do kursu online, sekcji „Forum” oraz sekcji „Często zadawane pytania”. Celem platformy jest zapewnienie pojedynczego punktu odniesienia dla trenerów, którzy chcą dowiedzieć się, jak opracować kurs online; począwszy od zaprojektowania kursu online, poprzez przekształcenie go w zawartość interaktywną (ze SCORM lub bez), po grywalizację procesu uczenia się.