Σχετικά

Καλώς ήλθατε στο i-CONTENT. Το I_CONTENT είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από το ERASMUS +.

Το  έργο i-CONTENT στοχεύει στην εξυπηρέτηση εκπαιδευτών και παρόχων ΕΕΚ (κυρίως ΜΜΕ), παρέχοντας μη τυπικά αρχικά και συνεχή μαθήματα ΕΕΚ που επιθυμούν να μετατρέψουν την τυπική παράδοση μαθημάτων σε τάξη σε μια διαδικτυακή διαδραστική εμπειρία παιχνιδιού με γνώσεις (ασύγχρονη και σύγχρονη μάθηση) που τους επιτρέπουν  να συναντήσουν τρέχουσες ανάγκες της αγοράς και να  στοχεύουν την παγκόσμια αγορά

Διαβάστε περισσότερα >

Λογική

Αυτές τις μέρες τα διαδικτυακά μαθήματα / εκπαίδευση έχουν γίνει εξαιρετικά δημοφιλή, λόγω του κορανοϊού και της κοινωνικής απόστασης. Ενώ όλο και περισσότερα ινστιτούτα και εταιρείες προσφέρουν μαθήματα διαδικτυακά, μια τεράστια ομάδα ιδρυμάτων και εκπαιδευτών ΕΕΚ αποφεύγουν τέτοιες μεθόδους, κυρίως λόγω της πεποίθησης ότι η διαδικτυακή μάθηση μπορεί να μην είναι τόσο αποτελεσματική όσο η εκπαίδευση στην τάξη.

Διαβάστε περισσότερα >

Αποτελέσματα

Χρηματοδότηση

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συντάκτη και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Εταίροι