O projekcie

Witamy na stronie projektu i-CONTENT realizowanego w ramach programu Erasmus+.

Celem projektu i-CONTENT jest wsparcie trenerów i organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego (głównie MŚP), przygotowujących  wstępne i ciągłe  kursy w edukacji pozaformanej, którzy chcą przekształcić typowy kurs w interaktywne doświadczenie uczenia się online (asynchroniczne i synchroniczne) pozwalające na sprostanie aktualnym potrzebom rynku pracy/szkoleń.

Cel:

  1. Stworzenie kompleksowych ram umożliwiających trenerom przekształcanie kursów w interaktywne doświadczenie online oparte na grywalizacji
  2. Umożliwienie trenerom przekształcenie treści prowadzonych w klasie w zdigitalizowane treści interaktywne do synchronicznego i asynchronicznego uczenia się
  3. Umożliwienie edukatorom adaptacji tradycyjnych metod nauczania do dynamicznych, asynchronicznych treści edukacyjnych online za pomocą LMS typu open source i technik grywalizacji
  4. Umożliwienie wykorzystania grywalizacji w kursach online
  5. Promowanie synchronicznego i asynchronicznego uczenia się w Europie
  6. Zwiększenie dostępu do nowoczesnych form nauczania dla grup defaworyzowanych