Uzasadnienie

W dzisiejszych czasach kursy/szkolenia online stały się niezwykle popularne ze względu na pandemię  koronawirusa i zachowanie dystansu społecznego. Podczas gdy coraz więcej instytucji i firm oferuje kursy online, duża grupa trenerów kształcenia i szkolenia zawodowego nie korzysta z takich metod, głównie z przeświadczenia, że nauka online może nie być tak skuteczna, jak szkolenia stacjonarne. Problemem może być także koszt infrastruktury wymaganej do dostarczania kursów online, czas potrzebny na przekształcenie treści kursu w wersję cyfrową, brak w organizacji umiejętności przestawienia się na dostarczanie kursów online itd.

W rzeczywistości, coraz więcej osób uczących się, które rozpoczynają c-VET lub i-VET, znajduje wiele zalet w nauce online. Mogą w ten sposób wziąć udział w kursie w zaciszu własnego biura lub domu, w wybranym przez siebie czasie, z możliwością wyboru tylko potrzebnych im tematów.

W miarę jak coraz bardziej zbliżamy się do ery cyfrowej, podczas gdy globalizacja jest faktem niekwestionowanym, MŚP zajmujące się kształceniem i szkoleniem zawodowym (małe i średnie przedsiębiorstwa) mogłyby skorzystać z tej sytuacji i promować nieformalne wstępne i ciągłe kształcenie i szkolenie zawodowe na rynku globalnym.

Czas i zasoby ludzkie można znacznie zminimalizować, jeśli organizacje i trenerzy VET będą mieli dostęp do kompletnych ram do opracowywania interaktywnych, grywalizowanych kursów przy użyciu „otwartych źródeł” czy niskonakładowych wtyczek i oprogramowania.

i-CONTENT ma na celu wspieranie renerów i organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego (głównie MŚP) prowadzących nieformalne kursy wstępne i ciągłe VET, którzy chcą przekształcić typowy kurs w interaktywne doświadczenie uczenia się online (asynchroniczne i synchroniczne) umożliwiające im na sprostanie aktualnych potrzeb rynku pracy/szkoleń.