Źródło finansowania

Program: Erasmus+

Akcja kluczowa: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Działanie: Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia

Tytuł projektu: Zestaw narzędzi dla trenerów VET do projektowania i rozwoju interaktywnych gier edukacyjnych 

Akronim: i-CONTENT

Data rozpoczęcia: 01/10/2020

Data zakończenia: 30/06/2023

Ten projekt został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie poglądy autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w tej publikacji.