Stash

Krótki opis:

Jest to wtyczka, za pośrednictwem której tworzony jest element, w którym są wyświetlane „skarby”, które uczniowie zdobyli w ramach kursu. Nauczyciel może tworzyć „skarby”, a następnie umieszczać je w zadaniach i zasobach, aby uczniowie mogli je znaleźć. Uczniowie mogą znaleźć jeden lub kilka „skarbów” w określonej lokalizacji.

Funkcje

Z wtyczką Stash można dodać elementy gier do wszystkich rodzajów materiałów i zadań opracowanych z wykorzystaniem narzędzia Moodle. Uczniowie mogą zbierać „skarby” podczas zapoznawania się z treścią lub wykonywania zadań. Okienko Stash jest wyświetlane na stronie kursu, a uczeń może w nim znaleźć wszystkie zebrane przez siebie „skarby”.

Wytyczne dotyczące instalacji i obsługi

In order to install this plugin in Moodle you need to have administrative rights on the platform.

  1. Aby zainstalować tę wtyczkę Moodle trzeba mieć uprawnienia administratora platformy. 1. Pobierz wtyczkę ze strony: https://moodle.org/plugins/block_stash.
  2. Zaloguj się na platformie Moodle jako administrator.
  3. Wejdź w zakładkę „Administrator strony”.
  4. Wybierz zakładkę „Wtyczki”.
  5. Wybierz opcję „Zainstaluj wtyczkę”.
  6. W zakładce „Zainstaluj wtyczkę z pliku ZIP” kliknij „Wybierz plik”.
  7. W oknie „Otwórz” przejdź do folderu, w którym został zapisany wcześniej pobrany skompresowany plik i wybierz opcję „Otwórz”.
  8. Wybierz opcję „zainstaluj wtyczkę ze skompresowanego pliku” i postępuj zgodnie z instrukcją.

Ważna uwaga: Instalacja tej wtyczki wymaga instalacji dwóch innych wtyczek

Wtyczki te należy zainstalować w taki sam sposób, jak opisano powyżej.

Oficjalna strona internetowa i link do pobrania

Wygenerowane treści i kompatybilność z platformami LMS i CMS

Dodawanie elementów gier do zadań w Moodle