Adobe Captivate

Krótki opis:

Adobe Captivate to oprogramowanie do tworzenia profesjonalnej jakości kursów e-learningowych oraz responsywnych materiałów edukacyjnych na urządzenia mobilne.

Jest to kompleksowe narzędzie do tworzenia interaktywnych treści szkoleniowych, które zapewnia pełną kontrolę nad wszystkimi aspektami kursów i umożliwia dostosowanie ich do potrzeb użytkownika za pomocą zaawansowanych elementów, takich jak obiekty, zmienne i wyzwalacze.

Umożliwia tworzenie kursów e-learningowych z tysiącami gotowych do użycia slajdów. Umożliwia projektowanie złożonej logiki rozgałęzień i interakcji bez programowania.

Więcej informacji w filmie Adobe Captivate

Funkcje

Należą do nich:

Gotowe do użycia slajdy. Pozwalają wyeliminować problemy związane z rozpoczęciem pracy nad kursami e-learningowymi i szybkim tworzeniem atrakcyjnych kursów. W panelu zasobów można wybrać spośród setek responsywnych, gotowych do użycia prezentacji i dodać je do własnego projektu e-learningowego. Tekst, znaki, obrazki i filmy można łatwo podmienić, aby zwiększyć atrakcyjność kursu. Można wyświetlić treści gotowe w widoku dla urządzeń mobilnych i udostępniać je na wszystkich tego typu urządzeniach oraz w przeglądarkach.

Szybkie projekty. Szybkie projekty to kompleksowy zestaw gotowych do użycia interaktywnych slajdów e-learningowych potrzebnych do zaprojektowania wstępu, celów, menu, układu, scenariuszy, interakcji i quizów. Szybkie projekty można wybrać z panelu zasobów. Aby utworzyć własny kurs, wystarczy podmienić obrazy i tekst.

Sklep zasobów. Zwiększa efektywność pracy. Aby szybko stworzyć atrakcyjne kursy, wystarczy pobrać gotowe slajdy szybkich responsywnych projektów. Oferta sklepu obejmuje ponad 75 000 bezpłatnych zasobów e-learningowych. W ofercie można znaleźć wiele obrazów, bohaterów, interakcji, motywów, gier, scenariuszy, materiałów audio, wideo, przycisków i wiele innych bezpłatnych materiałów, które zwiększą atrakcyjność kursu.

Uczenie immersyjne z wykorzystaniem rzeczywistości wirtualnej. Dzięki uczeniu immersyjnemu z wykorzystaniem rzeczywistości wirtualnej uczniowie są bardziej skoncentrowani, a dzięki panoramicznym zasobom medialnym, quizom i innym interaktywnym elementom zaimportowanym do kursu – bardziej zaangażowani. Program daje możliwość dostosowywania wyświetlanego tekstu i obrazów, odtwarzania dźwięków i filmów oraz nawigowania z poziomu punktów dostępu. Z programem można tworzyć „wirtualne wycieczki”, scenariusze z zakresu „zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa” itp.

Fluid Boxes 2.0. Obiekty umieszczone we Fluid Boxes są automatycznie wyrównywane, dzięki czemu użytkownicy zawsze mają dostęp do w pełni responsywnych treści, niezależnie od urządzenia czy przeglądarki, z których korzystają. Użytkownicy mogą korzystać z predefiniowanych pól w motywie responsywnym lub rysować własne. W najnowszej wersji programu Adobe Captivate Fluid Boxes zostały dopracowane – użytkownicy mogą korzystać z intuicyjnego interfejsu użytkownika, aby kontrolować i dostosowywać Fluid Boxes, wyświetlać relacje typu „rodzic-dziecko”, równomiernie rozmieszczać obiekty za jednym kliknięciem, definiować właściwości wyrównania w statycznych Fluid Boxes itp.

Interaktywne materiały wideo. Użytkownicy mogą zwiększyć atrakcyjność prezentacji i filmów szkoleniowych poprzez dodanie interaktywnych treści, a także nagrywać własne materiały lub importować filmy z platform YouTube lub Vimeo. Ponadto istnieje możliwość dodawania do filmów informacyjnych slajdów lub pytań sprawdzających wiedzę, w dowolnie określonym czasie odtwarzania. W obecnej wersji można odtwarzać wiele slajdów umieszczanych jeden po drugim w tym samym miejscu filmu. Można także dodawać zakładki na osi czasu, aby ułatwić uczniom powtarzanie materiału. Istnieje również możliwość dostosowywania opcji informacji zwrotnych dla odpowiedzi i interakcji.

Uproszczone procesy tworzenia rozgałęzień. Problemy związane z tworzeniem wielomodułowych kursów e-learningowych można wyeliminować, tworząc logikę rozgałęzień bez programowania. Gotowe slajdy dla rozgałęzień można pobrać z panelu zasobów i – tekst, obrazy i inne treści można podmienić. Istniejące slajdy można też pogrupować w moduły i stworzyć menu, w którym znajdą się wszystkie moduły. Stosując odpowiednie nazewnictwo, można dopasować nazwy modułów do nazw grup slajdów, aby bezproblemowo nawigować po wielomodułowym kursie. Uczestnicy mogą wziąć udział w quizie dopiero po ukończeniu wszystkich modułów.

Automatyczne interakcje typu „kliknij i zastąp”. Szybsze tworzenie kursów e-learningowych, dzięki interakcji typu „kliknij i zastąp” niewymagającej umiejętności programowania. Gotowe slajdy do pobrania. Możliwość podmienienia obrazów, tekstu i innych treści. Uczniowie mają możliwość przejścia do przodu dopiero po zapoznaniu się ze wszystkimi treściami.

Obsługa różnych motywów. Możliwość spersonalizowania wyglądu kursu. Nieograniczona liczba motywów. Możliwość dodania różnych slajdów z istniejących kursów, przy zachowaniu tego samego motywu, co w oryginalnym projekcie.

Podmiana grafik. Szybkie tworzenie kursu, dzięki opcji podmiany obrazów. Wystarczy przeciągnąć wybrane obrazy do istniejącego slajdu w miejsce poprzednio użytych.

Obrazy i grafiki SVG jako przyciski. Szybsze tworzenie kursu e-learningowego, dzięki ograniczeniu liczby działań niezbędnych do użycia obrazów lub grafik SVG jako przycisków. W najnowszej wersji użytkownik może dodawać obrazy i grafiki SVG bezpośrednio jako przyciski. Zdefiniowanie zadań, do wykonania po naciśnięciu przycisku zajmuje tylko chwilę.

Kopiowanie i wklejanie motywów obiektów. Skrócenie czasu tworzenia kursu, dzięki kopiowaniu motywu obiektu i zastosowaniu go do innych obiektów. Szybkie kopiowanie formatu, kolorów, stylu i rozmiaru czcionek oraz motywów obramowań i wielkości pól tekstowych.

Czcionki motywów. Możliwość przeglądania i zmiany czcionek dla całego kursu za jednym kliknięciem.

Inteligentna podmiana czcionek. Większa produktywność dzięki funkcjom inteligentnego zastępowania czcionek. Łatwe dostosowywanie się do wytycznych marki, dzięki możliwości jednolitej zmiany czcionki, motywów i kolorów za pomocą kilku przycisków. Rozwiązywanie problemów dotyczących brakujących czcionek. Możliwość wyboru nowej czcionki, jeżeli dany system nie obsługuje użytej czcionki.

Podgląd w czasie rzeczywistym. Możliwość sprawdzenia, jak treści będą wyświetlane na urządzeniach VR. Funkcja podglądu w czasie rzeczywistym pozwala wygenerować kod QR, który można zeskanować za pomocą urządzenia mobilnego i wyświetlić lustrzane odbicie projektu w czasie rzeczywistym w przeglądarce urządzenia. Po nawiązaniu pierwszego połączenia można kontynuować podgląd wszystkich prac w projektach, dopóki sesja Adobe Captivate jest aktywna.

Kompleksowe doświadczenia edukacyjne. Możliwość wzbogacenia kursu panoramicznymi obrazami i filmami. Uczniowie mają możliwość poznawania otoczenia i aktywnego zapamiętywania materiału. Różne formy poprawy doświadczeń edukacyjnych, np. wirtualne spacery.

Automatyczne efekty „chroma key”. Możliwość szybkiej zmiany i personalizacji tła bez konieczności stosowania zielonych ekranów (opcja dodawania obrazów, scenariuszy, tekstu itp.). Możliwość korzystania z bezpłatnych zasobów multimedialnych dostarczonych z programem Adobe Captivate lub dodawania własnych.

Inteligentne nagrywanie filmów – kamera internetowa + ekran. Możliwość tworzenia filmów w jakości HD za kilkoma kliknięciami, dzięki jednoczesnemu nagrywaniu obrazu z kamery i treści wyświetlanych na ekranie. Możliwość dostosowania pozycji przewodnika po kursie i dodawania innych bohaterów. Łatwe edytowanie filmów i uzupełnianie ich o treści interaktywne.

 

Szablon importu pytań CSV. Szybsze tworzenie kursu, dzięki szablonowi importu pytań .csv automatycznie projektującego slajdy z pytaniami. Możliwość zawarcia w pliku .csv wszystkich dodatkowych opcji dotyczących pytań (np. liczby punktów, poprawnych odpowiedzi i informacji zwrotnych). Możliwość szybkiego importowania pytań z innych narzędzi do tworzenia kursów
e-learningowych (pod warunkiem, że ich format jest kompatybilny z Adobe Captivate).

Import prezentacji PowerPoint do kursów na urządzeniach mobilnych. Dzięki importowaniu prezentacji PowerPoint do programu Adobe Captivate za pomocą kilku kliknięć można szybko przejść do inteligentnego tworzenia kursów e-learningowych. Możliwość przekształcania statycznych slajdów PowerPoint w treści e-learningowe wzbogacone o elementy interaktywne (np. quizy) działające na wszystkich urządzeniach.

Automatyczny podgląd dla urządzenia. Po wybraniu przycisku odtwarzania, rozmiar materiału jest automatycznie dopasowywany do urządzenia, co pozwala sprawdzić, jak responsywne są treści.

Nakładanie slajdów. Możliwość dodawania interaktywnych elementów do nagranych lub przesyłanych strumieniowo filmów za pomocą opcji nakładanych slajdów. Dowolny slajd można ustawić jako slajd „nakładkowy” i wstawić go w dowolnym miejscu na osi czasu filmu, co pozwala tworzyć dodatkowe warstwy interaktywne zwiększające zaangażowanie uczniów.

Tworzenie wieloekranowych, responsywnych kursów e-learningowych. Tworzone treści są automatyczne dostosowywane do urządzenia, z którego korzysta uczeń. Wbudowana opcja podglądu umożliwia sprawdzenie, jak projekt będzie się wyświetlać.

Najlepsze w swojej klasie przechwytywanie ekranu. Generowanie rozbudowanych symulacji oprogramowania z wieloma trybami nauki podczas jednej sesji nagraniowej dzięki przechwytywaniu wszystkich działań na ekranie, w tym ruchów myszy, dźwięku systemowego i aktywności klawiatury. Tworzenie pojedynczego, responsywnego zrzutu ekranu, który będzie płynnie odtwarzany na różnych urządzeniach. Program Adobe Captivate wykrywa aktywność ekranu w oknie nagrywania i tworzy zrzuty ekranu dla tabletów i urządzeń mobilnych.

Obsługa tekstu responsywnego. Poprawa doświadczeń uczniów, nawet w przypadku kursów z dużą ilością tekstu wyświetlanych na małych ekranach. Długie akapity są wyświetlane tylko w formie kilku linijek, a uczeń może rozwinąć ich pełną treść.

Responsywne motywy. Użytkownik może wybierać spośród różnych motywów, które atrakcyjnie łączą tła, style, czcionki i układy oraz zawierają Fluid Boxes. Fluid Boxes ułatwiają tworzenie w pełni responsywnych treści dla wielu urządzeń. Można personalizować dostępne motywy lub dodawać własne, a także można je zapisywać i wykorzystywać w innych projektach.

Responsywne efekty ruchu bez konieczności programowania. Możliwość tworzenia płynnych przejść między obiektami, nawet w projektach responsywnych, oraz dodawania efektów do poszczególnych obiektów, jak i ich grup. Użytkownik może zdefiniować ścieżki ruchu, aby kontrolować sposób poruszania się obiektów. Animacje można podejrzeć po najechaniu kursorem. Dzięki projektowaniu różnych efektów dla różnych urządzeń można poprawić doświadczenia uczniów.

Dostosowywane napisy. Możliwość tworzenia kursów, które spełniają standardy dostępności dzięki zamkniętym napisów generowanym na podstawie notatek do slajdów oraz dla slajdów wideo. Można kontrolować ich wygląd i miejsce pojawiania się.

Podglądy dla urządzeń. Możliwość sprawdzenia, jak treści będą się wyświetlać na różnych urządzaniach oraz dodawania kolejnych urządzeń do menu.

Współdzielone działania zaawansowane. Możliwość tworzenia szablonów współdzielonych działań do wykorzystania w różnych modułach lub projektach. Współdzielone działania można wzbogacić o parametryzację zmiennych oraz utworzyć algorytm pętli z poziomu akcji zaawansowanej.

Zmiana tekstu na mowę. Zmiana tekstu na mowę za jednym kliknięciem.

Responsywne interakcje typu „przeciągnij i upuść”. Dzięki grom, quizom i modułom edukacyjnym, które można uruchamiać na dowolnym urządzeniu, kurs e-learningowy będzie bardziej przyjazny dla uczniów. Możliwość wyboru jednej z wielu relacji („przeciągnij i upuść”), na potrzeby wizualnego przedstawienia efektów kształcenia. Dźwiękowa informacja zwrotna dla każdej próby przeciągnięcia i upuszczenia.

Wymaga podstawowych umiejętności w zakresie programowania. Rozwiązanie najlepiej nadaje się dla doświadczonych programistów kursów e-learningowych.

 

Aktualizacja i utrzymanie istniejących treści są dość trudne.


Wytyczne dotyczące instalacji i obsługi

Proszę pokrótce opisać sposób instalacji oraz, jeżeli to możliwe, dodać zrzuty ekranu.

 Przy zakupie Adobe Captivate użytkownik otrzymuje plik instalacyjny.

 • Po zalogowaniu się w panelu Moje Adobe można znaleźć numer seryjny zakupionego produktu.
 • Numer seryjny można też wyszukać w sekcji „Znajdź numer seryjny”.
 • Można też skorzystać z trzydziestodniowej wersji próbnej.
 • Przed instalacją należy upewnić się, że system operacyjny spełnia wymogi Captivate. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Wymogi systemowe”.
 • Po pobraniu plików instalacyjnych należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zainstalować program

Program można pobrać tutaj.

Oficjalna strona internetowa i link do pobrania

Platforma programistyczna

Jeżeli jest to samodzielna aplikacja lub do tworzenia treści jest wymagane oprogramowanie

Jest to kompleksowe narzędzie do tworzenia interaktywnych treści szkoleniowych, które zapewnia pełną kontrolę nad wszystkimi aspektami kursów i umożliwia dostosowanie ich do potrzeb użytkownika za pomocą zaawansowanych elementów, takich jak obiekty, zmienne i wyzwalacze.

Wszystkie wymogi systemowe można znaleźć tutaj.

Wygenerowane treści i kompatybilność z platformami LMS i CMS

Proszę opisać treści wyjściowe, np. zgodność z SCORM oraz kompatybilność z platformami LMS i CMS, np. Moodle.

Dodatkowe wskazówki można uzyskać tutaj.

Integracja z platformami Adobe Captivate i LMS. Możliwość stworzenia inteligentnego ekosystemu nauczania i zapewnienia uczniom doskonałych wrażeń, dzięki ścisłej integracji z platformami Adobe Captivate i Adobe Captivate Prime LMS. Publikowanie kursów za jednym kliknięciem na platformie Adobe Captivate Prime i innych czołowych platformach LMS.

Możliwość tworzenia projektów zgodnych ze standardami SCORM/AICC. Opcja bezpośredniego wgrywania opublikowanych pakietów na platformie LMS. Możliwość nadawania wag odpowiedziom – przypisywać oceny cząstkowe i negatywne, a nawet wykorzystywać odpowiedzi wielokrotnego wyboru, aby uzyskać więcej informacji zwrotnych. Adobe Captivate działa na platformach LMS zgodnych ze standardami SCORM (1.2 lub 2004), xAPI (Tin Can) oraz AICC.

Publikowanie na platformie LMS: przepływy pracy (publikowanie na platformie LMS – film na YouTube)

 • Skonfiguruj projekt do opublikowania na platformie LMS.
 • Stwórz plik manifestu.
 • Zgłoś działania podejmowane po wyborze przycisków.
 • Podejrzyj zgłoszone działania podejmowane po wyborze przycisków.
 • Zobacz podgląd LMS.
 • Opublikuj projekt na platformie LMS.
 • Wgraj projekt na platformę LMS.

Jak skonfigurować projekt do opublikowania na platformie LMS? Dodatkowe informacje można uzyskać tutaj.

Wbudowany podgląd LMS. Precyzyjna kontrola nad wszystkimi aspektami kursu i mniejsza zależność od administratora systemu LMS. Możliwość podglądania kursów na stronie Scorm.com, co pozwala ocenić kompatybilność z platformą LMS i uzyskać logi błędów, które wymagają uwagi.

Integracja z Adobe CC. Możliwość korzystania z programów Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Audition i innych w usłudze Adobe Creative Cloud. Zachowanie warstw w importowanych plikach programu Photoshop i edytowanie lub animowanie poszczególnych warstw w programie Adobe Captivate – dla uzyskania odpowiedniego efektu. Możliwość edytowania plików audio w programie Adobe Audition i ich ponownego importu do programu Adobe Captivate.

Dostępność. Łatwe tworzenie symulacji i demonstracji, które spełniają normy dostępności, takie jak Section 508 i Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0). Aby zapewnić wszystkim użytkownikom dostęp do treści, należy zdefiniować pola tekstowe, oraz wstawić obszary umożliwiające dostęp za pomocą klawiatury lub po kliknięciu.