StudentQuiz

Krótki opis:

StudentQuiz umożliwia uczniom współpracę w zakresie tworzenia własnych puli pytań w Moodle. Uczniowie mogą formułować pule pytań w formie quizów i w trakcie pracy z nimi oceniać pytania lub dodawać do nich komentarze. Narzędzie prowadzi analizy wkładu każdego studenta i postępów w nauce i porównuje je z wkładem i postępami innych. Utworzone pytania zostają zapisane w pamięci pytań Moodle i mogą zostać ponownie użyte na potrzeby innych quizów.

Funkcje

Uczniowie lubią quizy, a wtyczka StudentQuiz do Moodle umożliwia ich tworzenie we współpracy z innymi. Pozwala to poprawiać doświadczenia edukacyjne uczniów, ponieważ biorą oni czynny, a nie bierny, udział w tworzeniu i pogłębianiu swojej wiedzy. Jeżeli nawet uczeń zada tylko kilka pytań, większa grupa może z łatwością stworzyć ich obszerną pulę.

StudentQuiz daje uczniom możliwość tworzenia spersonalizowanych quizów i dodawania komentarzy. Uczniowie widzą swoje postępy w nauce i mogą porównać swój wkład i wyniki z wkładem i wynikami innych. Ponadto utworzone pytania zostają zapisane w pamięci pytań Moodle i mogą zostać ponownie użyte na potrzeby innych quizów Moodle.

Nauczyciel może zatwierdzić, odrzucić, ukryć lub usunąć pytania. Nauczyciel może również ustalić:

 • czy imię i nazwisko ucznia będzie wyświetlane lub nie;
 • czy pytania będą od razu publikowane, czy będzie wymagane ich wcześniejsze zatwierdzenie;
 • liczbę punktów przypisywanych do zadanego pytania i udzielonej odpowiedzi;
 • role użytkowników;
 • rodzaje dozwolonych pytań, które można dodać do puli;
 • czy uczniowie mają możliwość ocenienia pytania; oraz
 • czy uczniowie mają możliwość dodania komentarza do pytania.

Wprowadzenie do obsługi narzędzi można znaleźć na stronie: StudentQuiz in a minute.Dodatkowe informacje można znaleźć w 16-minutowym filmie instruktażowym dla nauczycieli dostępnym tutaj.

StudentQuiz jest dostępny w różnych językach.

Wytyczne dotyczące instalacji i obsługi

Aby zainstalować tę wtyczkę Moodle trzeba mieć uprawnienia administratora platformy.

 1. Pobierz wtyczkę ze strony: https://moodle.org/plugins/mod_studentquiz.
 2. Zaloguj się na platformie Moodle jako administrator.
 3. Wejdź w zakładkę „Administrator strony”.
 4. Wybierz zakładkę „Wtyczki”.
 5. Wybierz opcję „Zainstaluj wtyczkę”.
 6. W zakładce „Zainstaluj wtyczkę z pliku ZIP” kliknij „Wybierz plik”.
 7. W oknie „Otwórz” przejdź do folderu, w którym został zapisany wcześniej pobrany skompresowany plik i wybierz opcję „Otwórz”.
 8. Wybierz opcję „zainstaluj wtyczkę ze skompresowanego pliku” i postępuj zgodnie z instrukcją.

StudentQuiz – ustawiania

 1. Po zainstalowaniu StudentQuiz, aby zmienić ustawienia wtyczki, przejdź do panelu administracyjnego, wybierz zakładkę „Wtyczki”, a następnie przegląd wtyczek.
 2. Przejedź w dół, aby wybrać wtyczkę StudentQuiz i wybierz opcję „Ustawienia”. Pojawi się następujące okienko:
 3. W ustawieniach StudentQuiz można znaleźć zakładkę „Ustawienia oceny”, w której można zmienić m.in. liczbę punktów przypisywanych, gdy uczeń opublikuje, zatwierdzi lub oceni pytanie albo odpowie na nie. Można także wyłączyć określone role oceny.
 4. Ponadto w opcji ustawień można wybrać rodzaj pytania oraz włączyć lub wyłączyć możliwość oceny albo dodawania komentarzy
 5. Po zakończeniu, wybierz „Zapisz zmiany”.

 

Oficjalna strona internetowa i link do pobrania

Platforma programistyczna

Wtyczka Moodle

Wygenerowane treści i kompatybilność z platformami LMS i CMS

Quizy Moodle tworzone przez uczniów.