DEBATE

Krótki opis:

Debate to aktywność Moodle umożliwiająca uczniom przeprowadzenie dyskusji na dany temat przestawiony w Moodle w zupełnie nowy sposób.

Funkcje

Debate można dodać do dowolnego kursu Moodle. Rozwiązanie umożliwia:

 • Tworzenie zespołów dyskusyjnych: Można tworzyć wiele zespołów, które będą przedstawiać swoje pozytywne lub negatywne zdanie. W tym celu należy skorzystać z funkcji grup w kursie, utworzyć grupy i zastosować je dla każdego zespołu. Dla każdego zespołu można ustalić:
  1. nazwę,
  2. liczbę możliwych do udzielenia odpowiedzi, oraz
  3. stronę debaty („za” lub „przeciw”).
  4. Wybór grup dla każdego zespołu pomaga ustalić, do jakich zespołów zostaną przypisani poszczególni użytkownicy.
 • Kontrolowanie odpowiedzi użytkowników: Udostępniane są następujące opcje:
  1. Nieograniczona liczba odpowiedzi – użytkownicy mogą dodać tyle pozytywnych lub negatywnych odpowiedzi, ile zechcą.
  2. Umożliwienie udzielenia jednej odpowiedzi po jednej stronie – użytkownik może udzielić tylko jednej odpowiedzi po jednej stronie (pozytywnej albo negatywnej).
  3. Umożliwienie udzielenia jednej odpowiedzi po każdej stronie – użytkownik może udzielić odpowiedzi po dowolnej stronie (pozytywnej albo negatywnej).
  4. Użycie zespołów dyskusyjnych – zamiast tego użyj funkcji zespołów, która pozwoli kontrolować te funkcje dla poszczególnych zespołów.
 • Kontrolowanie ukończenia aktywności: Udostępniono następujące rodzaje ukończenia aktywności:
  1. Oglądanie debaty (i/lub)
  2. Udzielanie wymaganej liczby odpowiedzi w toku dyskusji (np. użytkownik musi udzielić dwóch odpowiedzi, aby ukończyć moduł). 

Pozostałe opcje wtyczki Debate:

 • Rejestrowanie wszystkich rodzajów aktywności w ramach debaty:
  • Odwiedzanie debaty.
  • Dodawanie debaty.
  • Aktualizowanie debaty.
  • Usuwanie debaty.
  • Dodawanie odpowiedzi do debaty.
  • Aktualizowanie odpowiedzi w ramach debaty.
  • Usuwanie odpowiedzi w ramach debaty.
 • Wprowadzanie funkcji użytkowników i określanie innych ról w ramach kursu:
  • Dodawanie nowej debaty: użytkownicy mogą dodać nową debatę w ramach kursu.
  • Podgląd treści debaty: Podgląd strony, na której odbędzie się debata.
  • Usuwanie dowolnych odpowiedzi w ramach debaty: Moderatorzy lub nauczyciele mogą usuwać dowolne odpowiedzi użytkowników.
  • Usuwanie własnych odpowiedzi w ramach debaty: Użytkownicy mogą usuwać własne odpowiedzi.
  • Aktualizowanie własnych odpowiedzi w ramach debaty: Użytkownicy mogą aktualizować własne odpowiedzi.
  • Zarządzanie zespołami dyskusyjnymi: Nauczyciel lub zarządzający mogą tworzyć lub aktualizować zespoły dyskusyjne.Wytyczne dotyczące instalacji i obsługi

Wytyczne dotyczące instalacji i obsługi

Aby zainstalować tę wtyczkę Moodle trzeba mieć uprawnienia administratora platformy.

 1. Pobierz wtyczkę ze strony: https://moodle.org/plugins/mod_debate.
 2. Zaloguj się na platformie Moodle jako administrator.
 3. Wejdź w zakładkę „Administrator strony”.
 4. Wybierz zakładkę „Wtyczki”.
 5. Wybierz opcję „Zainstaluj wtyczkę”.
 6. W zakładce „Zainstaluj wtyczkę z pliku ZIP” kliknij „Wybierz plik”.
 7. W oknie „Otwórz” przejdź do folderu, w którym został zapisany wcześniej pobrany skompresowany plik i wybierz opcję „Otwórz”.
 8. Wybierz opcję „zainstaluj wtyczkę ze skompresowanego pliku” i postępuj zgodnie z instrukcją.

Oficjalna strona internetowa i link do pobrania

Platforma programistyczna

Moodle

Wygenerowane treści i kompatybilność z platformami LMS i CMS

Aktywność Moodle.