WP Achievements

Krótki opis:

WPAchievements to wtyczka WordPress, która umożliwia poprawę doświadczeń użytkowników i zwiększenie interaktywności treści, a także ułatwia zarządzanie osiągnięciami, zadaniami czy rankingami.

Narzędzie jest również dostępne w wersji darmowej (WPAchievements Free), która jest w pełni funkcjonalna, ale ograniczona w stosunku do wersji płatnej.

Wśród funkcji wtyczki należy wymienić:

 • Możliwość dodania osiągnieć i zadań do wykonania.
 • Możliwość nagradzania za zdobyte osiągnięcia i wykonane zadania.
 • Możliwość wyświetlania zawartości według zdobytych osiągnięć, rozwiązanych zadań lub pozycji użytkownika w rankingu.
 • Responsywna strona osiągnięć.
 • Możliwość publikowania informacji o zdobytych osiągnięciach i wykonanych zadaniach w kanale BuddyStream użytkownika.
 • Osiągnięcia i zadania można udostępniać na Facebooku i Twitterze.
 • Możliwość dodania do strony rankingów i zarządzania nimi.
 • Możliwość ograniczenia osiągnięć dla określonych pozycji w rankingu.
 • Możliwość publikowania informacji o zdobytej pozycji w rankingu w kanale BuddyStream użytkownika.
 • Możliwość wyświetlania wyłącznie określonych miejsc w rankingu.
 • Łatwe zarządzanie osiągnięciami użytkownika.

Custom Widgets

WPAchievements jest rozwiązaniem oferującym różne spersonalizowane widżety. Należą do nich:

Leaderboard: Ranking osiągnięć użytkowników.

My Achievements: Wykaz osiągnięć użytkownika.

My Quests: Wykaz zadań wykonanych przez użytkownika.

My Rank: Bieżąca pozycja użytkownika w rankingu.

Funkcje

Natychmiastowe powiadomienia typu Pop-up

Powiadomienia informują użytkowników o zdobyciu osiągnięcia lub wykonaniu zadania. Można je personalizować lub wyłączyć.

Interaktywna mapa postępów w wykonywaniu zadań

Pokazuje użytkownikom ich obecne postępy i motywuje do działania. Można ją wyświetlić na dowolnej stronie lub umieścić ją w menu bocznym za pośrednictwem odpowiedniego widżetu.

Kody zadań

Osiągnięcia można odblokować, wpisując stosowny kod aktywacji. Jest to bardzo dobra funkcja pozwalająca połączyć działalność online i offline. Wprowadzony kod zostanie natychmiast zatwierdzony.

Ograniczenie widoczności treści

Treści typu premium można ukryć i udostępniać je wyłącznie tym użytkownikom, którzy spełniają określone wymogi. Możliwość wyświetlania zawartości według zdobytych osiągnięć, rozwiązanych zadań lub pozycji użytkownika w rankingu. WPAchievements daje możliwość ograniczania widoczności całych stron, postów lub wybranych treści.

Osiągnięcia i zadania

WPAchievements można łatwo zintegrować motywami WordPress w celu wyświetlenia dostępnych osiągnięć i zadań. Użytkownicy mogą również zobaczyć osiągnięcia, których jeszcze nie zdobyli, a także niezakończone zadania.

Funkcje

WPAchievement oferuje wiele różnych funkcji – również w wersji darmowej. Jest to przyjazne użytkownikom narzędzie, w którym można znaleźć wiele fantastycznych widżetów. Z WPAchievements można tworzyć spersonalizowane kody dostępu dla użytkowników oraz statystki użytkowników.

Wytyczne dotyczące instalacji i obsługi

Instalacja

 1. Wtyczkę należy wgrać do katalogu wp-content/plugins/wpachievements lub zainstalować bezpośrednio ze strony wtyczek WordPress.
 2. W następnej kolejności należy przejść do ekranu „Wtyczki”, aby aktywować wtyczkę.
 3. W zakładce „Ustawienia” można skonfigurować wtyczkę.

Oficjalna strona internetowa i link do pobrania

WPAchievements page (bezpośredni link do pobrania)

WordPress Plugin Store

Wygenerowane treści i kompatybilność z platformami LMS i CMS

Integracja i obsługiwane wtyczki.

WPAchievements można zintegrować z wieloma popularnymi wtyczkami WordPress. Narzędzie obsługuje ponad 25 wtyczek.