Class Dojo

Krótki opis:

Class Dojo jest systemem do zarządzania aktywnością internetową, którego celem jest poprawa zaangażowania uczniów oraz kultury w klasie. Uczniowie zdobywają punkty za zachowanie w klasie. Głównym celem Class Dojo jest promowanie pozytywnego zachowania oraz zapewnienie nauczycielom i rodzicom możliwości częstego kontaktu w sprawach dotyczących rozwoju uczniów.

Nauczyciele korzystają z tego rozwiązania, aby promować pozytywne zachowanie w klasie i usprawnić komunikację z rodzicami. Class Dojo jest rozwiązaniem dostępnym na komputerach, tabletach i smartfonach.

Klasa

Klasa to miejsce, w których nauczyciele i uczniowie budują kulturę klasy. Wybierają umiejętności i wartości (np. kreatywność, praca w zespole) i dzielą się informacjami zwrotnymi na temat dokonywanych postępów. Klasa jest najprostszym sposobem, w jaki nauczyciele mogą budować kulturę klasy wspólnie z uczniami.

Wiadomości

Wiadomości to element, który pozwala nauczycielom, dyrekcji i rodzicom kontaktować się bez konieczności wymieniania się numerami telefonów. Wiadomości można przetłumaczyć na 35 języków. Nauczyciele mogą wyznaczyć „Godziny ciszy”, tj. zaznaczyć, kiedy są niedostępni.

Stories

„Stories” są elementem, w którym możliwe jest publikowanie zdjęć i filmów ze szkoły. Każda klasa, szkoła i uczeń mają do dyspozycji własny kanał Stories, za pośrednictwem którego mogą się podzielić zdjęciami i filmami z dnia w szkole z rodzicami. Kanał School Stories szkoły daje dyrekcji szkoły możliwość dotarcia do rodziców uczniów różnych klas, a kanał Class Stories – do rodziców uczniów danej klasy. Za pośrednictwem kanału Student Stories uczniowie mogą tworzyć linię czasu swoich osiągnięć.

Funkcje

Strona internetowa Class Dojo oraz aplikacje na systemy iOS i Android są darmowe dla nauczycieli, administratorów i rodziców.

  • Stworzenie pozytywnej kultur

Nauczyciele mogą zachęcać uczniów do rozwoju różnych umiejętności lub wartości (np. ciężkiej pracy, pomagania innym itp.).

  • Danie uczniom głosu

Uczniowie mogą dzielić się swoimi osiągnięciami poprzez dodawanie zdjęć i filmów.

  • Dzielenie się ważnymi momentami z rodzicami

Rodzice mają dostęp do zdjęć i filmów z życia szkoły/klasy

Dodatkowe możliwości:

  • Rodzice mogą korzystać z rozwiązania na dowolnym urządzeniu
  • Natychmiastowe tłumaczenie na ponad 30 języków
  • Wyznaczenie godzin dostępności dla rodziców.

Wytyczne dotyczące instalacji i obsługi

  1. Aby rozpocząć pracę z narzędziem, należy odwiedzić witrynę internetową.
  2. Następnie należy wybrać swoją rolę.
  3. Kolejnym krokiem jest założenie konta
  4. Po założeniu konta użytkownik zostanie przekierowany na stronę, na której należy wybrać swoją szkołę.

Jeżeli użytkownik nie jest nauczycielem, wówczas może wybrać inną kategorię po kliknięciu w opcję „Nie uczę w szkole”.

Pulpit Class Dojo

Wytyczne dotyczące instalacji i obsługi

Wygenerowane treści i kompatybilność z platformami LMS i CMS

Narzędzie Class Dojo jest kompatybilne z platformami LMS i CMS.