Real Time Quiz

Krótki opis:

Wszyscy uczniowie otrzymują pytanie w tym samym czasie i mają tyle samo czasu na udzielenie odpowiedzi (domyślnie jest to 30 sekund). Pomiędzy pytaniami jest wyświetlana poprawna odpowiedź oraz liczba uczniów, którzy jej udzielili. Umożliwia to omówienie każdego pytania przed przejściem do następnego.

Po ukończeniu quizu, nauczyciele mogą przeglądać odpowiedzi, aby sprawdzić, które obszary wymagają powtórki.

Funkcje

RealTime Quiz umożliwia tworzenie quizów, w których każde pytanie jest wyświetlane wszystkim uczniom w tym samym czasie. Nauczyciel lub administrator mogą:

 1. tworzyć quizy wraz z listą pytań;
 2. ustawić czas na odpowiedź (domyślnie 30 sekund); oraz
 3. przeglądać statystyki poprawnych odpowiedzi całej klasy i poszczególnych uczniów.

Wytyczne dotyczące instalacji i obsługi

Aby zainstalować tę wtyczkę Moodle trzeba mieć uprawnienia administratora platformy.

 1. Pobierz wtyczkę ze strony: https://moodle.org/plugins/mod_realtimequiz.
 2. Zaloguj się na platformie Moodle jako administrator.
 3. Wejdź w zakładkę „Administrator strony”.
 4. Wybierz zakładkę „Wtyczki”.
 5. Wybierz opcję „Zainstaluj wtyczkę”.
 6. W zakładce „Zainstaluj wtyczkę z pliku ZIP” kliknij „Wybierz plik”.
 7. W oknie „Otwórz” przejdź do folderu, w którym został zapisany wcześniej pobrany skompresowany plik i wybierz opcję „Otwórz”.
 8. Wybierz opcję „zainstaluj wtyczkę ze skompresowanego pliku” i postępuj zgodnie z instrukcją.

Oficjalna strona internetowa i link do pobrania

Platforma programistyczna

Moodle

Wygenerowane treści i kompatybilność z platformami LMS i CMS

Aktywność Moodle.