GoodHabits

Krótki opis:

Dzięki wtyczce uczniowie mogą monitorować swoje zwyczaje w miarę upływu czasu – system kalendarza pozwala monitorować aktywności z dzienną lub tygodniową częstotliwością lub na przestrzeni wybranych dni. System wpisów ma zachęcać do refleksji nad aktywnościami, które są związane z uczeniem się w trybie online, co może pomóc w weryfikacji zachowania uczniów oraz ukształtowaniu ich postawy i motywacji do nauki.

Jest to moduł aktywności, który musi w pierwszej kolejności zostać dodany do kursu przez nauczyciela lub administratora. Monitorowane zachowania są widoczne dla wszystkich uczestników zadania. Uczniowie mogą także tworzyć własne zwyczaje, które tylko oni będą mogli zobaczyć, oraz dodawać okresy przerwy w realizacji zadań (np. wakacje).

Funkcje

GoodHabits umożliwia:

 1. nauczycielowi określenie zestawu zwyczajów, które będą dostępne dla wszystkich uczniów i umożliwią im monitorowanie wyników w różnym czasie;
 2. uczniowi określenie własnego zestawu zwyczajów umożliwiającego monitorowanie własnych wyników w różnym czasie;
 3. dodawanie okresów, w których zwyczaje nie będą monitorowane (np. wakacje); oraz
 4. nauczycielowi przeglądanie wyników uczniów.

Wytyczne dotyczące instalacji i obsługi

Aby zainstalować tę wtyczkę Moodle trzeba mieć uprawnienia administratora platformy.

 1. Pobierz wtyczkę ze strony: https://moodle.org/plugins/mod_goodhabits.
 2. Zaloguj się na platformie Moodle jako administrator.
 3. Wejdź w zakładkę „Administrator strony”.
 4. Wybierz zakładkę „Wtyczki”.
 5. Wybierz opcję „Zainstaluj wtyczkę”.
 6. W zakładce „Zainstaluj wtyczkę z pliku ZIP” kliknij „Wybierz plik”.
 7. W oknie „Otwórz” przejdź do folderu, w którym został zapisany wcześniej pobrany skompresowany plik i wybierz opcję „Otwórz”.
 8. Wybierz opcję „zainstaluj wtyczkę ze skompresowanego pliku” i postępuj zgodnie z instrukcją.

Oficjalna strona internetowa i link do pobrania

Platforma programistyczna

LMS Moodle

Wygenerowane treści i kompatybilność z platformami LMS i CMS

Aktywność Moodle