QuizVenture

Krótki opis:

QuizVenture to aktywność, w ramach której tworzy się grę typu zręcznościowego, wykorzystując pytania wielokrotnego wyboru i pytania wymagające dopasowania odpowiedzi z bazy pytań. Możliwe odpowiedzi pojawiają się na ekranie w postaci statków kosmicznych, a uczniowie muszą strzelić do prawidłowej, aby zdobyć punkty.

Funkcje

QuizVenture używa pytań z kategorii pytań w bazy pytań. Można wybrać dwa rodzaje pytań: wielokrotnego wyboru i pytania wymagające dopasowania odpowiedzi.

Wytyczne dotyczące instalacji i obsługi

Aby zainstalować tę wtyczkę Moodle trzeba mieć uprawnienia administratora platformy.

  1. Pobierz wtyczkę ze strony: https://moodle.org/plugins/mod_quizgame.
  2. Zaloguj się na platformie Moodle jako administrator.
  3. Wejdź w zakładkę „Administrator strony”.
  4. Wybierz zakładkę „Wtyczki”.
  5. Wybierz opcję „Zainstaluj wtyczkę”.
  6. W zakładce „Zainstaluj wtyczkę z pliku ZIP” kliknij „Wybierz plik”.
  7. W oknie „Otwórz” przejdź do folderu, w którym został zapisany wcześniej pobrany skompresowany plik i wybierz opcję „Otwórz”.
  8. Wybierz opcję „zainstaluj wtyczkę ze skompresowanego pliku” i postępuj zgodnie z instrukcją.

Oficjalna strona internetowa i link do pobrania

Platforma programistyczna

LMS: Moodle

Wygenerowane treści i kompatybilność z platformami LMS i CMS

Aktywność Moodle