Sticky Notes

Krótki opis:

Sticky Notes to wtyczka dla programu Moodle. Jest aplikacja służąca do tworzenia wirtualnych karteczek samoprzylepnych na pulpicie systemowym wykorzystywanych na potrzeby burzy mózgów, spotkań lub wymiany pomysłów w organizacji lub do celów edukacyjnych. Umożliwia tworzenie i aktualizowanie karteczek samoprzylepnych, ich przesuwanie między kolumnami, zmianę koloru, a także głosowanie na poszczególne karteczki.

Funkcje

Podczas tworzenia aktywności nauczyciel może wybrać kolor tła spośród 6 domyślnych kolorów, a także dodać znaczenie/opis dla każdego koloru, jeśli jest to konieczne. Nauczyciele mogą edytować dowolne karteczki, a użytkownicy tylko swoje.

Funkcja głosowania umożliwia polubienie określonych karteczek.

Nauczyciel może również włączyć lub zdefiniować następujące funkcje:

 • liczba karteczek na użytkownika,
 • liczba głosów na użytkownika (jeżeli włączono tę opcję),
 • obrót karteczki,
 • podgląd autorów (tylko dla nauczycieli),

Podczas aktywności uczeń może:

 • tworzyć, aktualizować, usuwać i przesuwać własne karteczki,
 • głosować na karteczki (jeżeli włączono tę opcję).

Wytyczne dotyczące instalacji i obsługi

Aby zainstalować tę wtyczkę Moodle trzeba mieć uprawnienia administratora platformy.

 1. Pobierz wtyczkę ze strony: https://moodle.org/plugins/view.php?plugin=mod_stickynotes&moodle_version=31.
 2. Zaloguj się na platformie Moodle jako administrator.
 3. Wejdź w zakładkę „Administrator strony”.
 4. Wybierz zakładkę „Wtyczki”.
 5. Wybierz opcję „Zainstaluj wtyczkę”.
 6. W zakładce „Zainstaluj wtyczkę z pliku ZIP” kliknij „Wybierz plik”.
 7. W oknie „Otwórz” przejdź do folderu, w którym został zapisany wcześniej pobrany skompresowany plik i wybierz opcję „Otwórz”.
 8. Wybierz opcję „zainstaluj wtyczkę ze skompresowanego pliku” i postępuj zgodnie z instrukcją.

Sticky Notes – konfiguracja

 1. Po zainstalowaniu Sticky notes, aby zmienić ustawienia wtyczki, przejdź do panelu administracyjnego, wybierz zakładkę „Wtyczki”, a następnie przegląd wtyczek.
 2. Przejedź w dół, aby wybrać wtyczkę.
 3. Wybierz opcję „Ustawienia”.
 4. Jedynym możliwym do zmiany ustawieniem jest domyślny kolor tła. Można wybrać spośród sześciu kolorów tła.
 5. Po zakończeniu, wybierz „Zapisz zmiany”.

Oficjalna strona internetowa i link do pobrania

Platforma programistyczna

Moodle

Wygenerowane treści i kompatybilność z platformami LMS i CMS

Zadania w Moodle