Adapt Learning

Krótki opis:

Adapt Learning to darmowe oprogramowanie do tworzenia treści HTML5 przeznaczone do tworzenia responsywnych produktów edukacyjnych na wielu urządzeniach za pośrednictwem strony Learning Pool Adapt Builder. Wchodzisz w temat, wybierając odpowiedni element menu, a następnie przewijasz stronę, przeglądasz jej zawartość, otwierasz i zamykasz zakładki i punkty dostępu do obrazów; możesz też korzystać z innych narzędzi interaktywnych. Adapt tworzy kursy e-learningowe w języku HTML5, które działają na wszystkich urządzeniach.
Wersja bezpłatna:

 • Jest darmowa.
 • Zawiera dwa produkty, tj.: Framework [Platforma programistyczna]oraz Authoring Tool [Narzędzia do tworzenia interaktywnych treści szkoleniowych].
 • Daje pełną kontrolę nad ustalaniem szaty graficznej i tematu. Wymaga pewnej wiedzy z zakresu CSS.
 • Użytkownik ma kontrolę nad aktualizacjami wersji, dzięki czemu zawsze ma dostęp do najnowszej wersji podstawowego oprogramowania.
 • Daje możliwość importowania i eksportowania treści między różnymi środowiskami. Użytkownik może utworzyć kurs z wykorzystaniem platformy programistycznej, zaimportować go do własnego narzędzia do tworzenia interaktywnych treści, a następnie wyeksportować do innego narzędzia tego typu itp.
 • Ze względu na konieczność instalowania i konfigurowania wtyczek itp. nadal nie jest to najbardziej dopracowane rozwiązanie.

Wersja hostowana udostępniana przez takie firmy, jak: Learning Pool, Can Studios lub Adapt Unlimited:

 • Firmy te udostępniają użytkownikowi na swoim serwerze narzędzie do tworzenia treści Adapt Authoring Tool, dzięki czemu użytkownik, i osoby, z którymi współpracuje, mogą z niego korzystać w dowolnym miejscu. Nie wymaga to żadnej wiedzy technicznej od użytkownika.
 • Każda z firm oferuje różne dodatkowe funkcje (np. własne motywy, elementy, bardziej dopracowane interfejsy użytkownika, narzędzia oceny itp.). Funkcje te mogą wpływać na kompatybilność kursu z oprogramowaniem Adapt dostępnym bezpłatnie. Adapt Unlimited (moja własna usługa) wykorzystuje wyłącznie system operacyjny Adapt.
 • W przypadku dużej liczby użytkowników, aktualizacje platformy programistycznej mogą zajmować bardzo dużo czasu ze względu na problemy z przerwami w istniejących kursach. Learning Pool nadal działa w wersji 2 programu Adapt.
 • Należy uiścić opłatę licencyjną za każdego użytkownika w wysokości od 800 do 2000 USD rocznie.

Funkcje

Proszę wymienić główne funkcje, kluczowe aspekty (np. dokumentacja, ustawienia, narzędzie, dodatki) oraz – o ile jest to możliwe – dodać zrzuty ekranu.

 Adapt Learning umożliwia tworzenie responsywnych produktów edukacyjnych na wielu urządzeniach za pośrednictwem strony Learning Pool Adapt Builder. Strona zawiera wbudowane elementy interaktywne, takie jak punkty dostępu do obrazów i plików multimedialnych, a także 6 różnych typów pytań z możliwością dostosowania, w tym pytania wielokrotnego wyboru, z obrazami itp.

Cała dokumentacja jest przejrzysta i zwięzła; można ją znaleźć tutaj. Łącznie program ma 276 wtyczek (można je znaleźć tutaj).


Zamiast staromodnego menu po lewej stronie, elementy menu są prezentowane na pierwszej stronie, dzięki czemu całość wygląda jak strona internetowa. Wchodzisz w temat, wybierając odpowiedni element menu, a następnie przewijasz stronę, przeglądasz jej zawartość, otwierasz i zamykasz zakładki i punkty dostępu do obrazów; możesz też korzystać z innych narzędzi interaktywnych. Jest to bardzo wizualne rozwiązanie, ponieważ tekst przewija się nad obrazem; obrazy można też umieszczać obok tekstu. Odpowiednio dobrane obrazy dobrze sprawdzają się jako odnośniki do treści. Ogólnie rzecz biorąc, z punktu widzenia ucznia, jest to bardzo intuicyjne rozwiązanie. Autorzy udostępnili pokazowe przykłady.

Użytkownik może oglądać filmy, słuchać nagrań audio (transkrypcja jest dostępna) i rozwiązywać quizy. Treści audio i wideo w postaci plików mp3 i mp4 bezproblemowo działają w tym responsywnym środowisku, ponieważ zmieniają rozmiar w zależności od urządzenia, z którego korzysta użytkownik. Należy jednak pamiętać o zachowaniu odpowiedniego rozmiaru pliku, chyba że jest to łącze do serwisu YouTube lub Vimeo. Transkrypcje treści audio i wideo można dodawać na różne sposoby – mogą one wyświetlać się po naciśnięciu przycisku „otwórz transkrypcję” lub w formie wyskakującego okienka.

Materiały tekstowe można dodawać jako łącze i/lub w osobnym menu zasobów. Jest to przydatne, ponieważ w przypadku wielu treści uczeń może je pobrać i przeczytać w trybie offline w dogodnym dla siebie czasie.

Adapt bardzo dobrze się skaluje w przypadku dużych zespołów. Jeden programista może utworzyć motyw i skonfigurować środowisko dla całego swojego zespołu, a wszyscy mogą pracować razem na jednej posadowionej na serwerze wersji Adapt. Dla niedoświadczonych programistów może to stanowić techniczne wyzwanie. Rozwiązanie oferuje ograniczone funkcje w porównaniu z innymi komercyjnymi produktami.

 Wsparcie można uzyskać przede wszystkim na forum GitHub.

Wytyczne dotyczące instalacji i obsługi

Podręcznik instalacji platformy programistycznej Adapt jest dostępny tutaj.

O czym trzeba pamiętać

Instalacja programu Adapt wymaga zastosowania wiersza poleceń. Jeżeli użytkownik nie pamięta, jak z niego korzystać, to niezbędną pomoc może znaleźć w artykule w Wikipedii.

Adapt nie wymaga od użytkownika biegłości w posługiwaniu się wierszem poleceń, a jedynie znajomości podstawowej terminologii i technik.

Wymogi

Przed rozpoczęciem pracy z Adapt należy zainstalować Node.js (w wersji LTS) i Git. Gdy Git i Node.js są już zainstalowane, pozostałe potrzebne komponenty można zainstalować za pomocą menedżera pakietów Node Package Manager (npm), który jest wbudowany w Node.js.

Platforma programistyczna Adapt składa się z trzech głównych części:

 1. Źródło – pliki, które należy edytować lub z którymi należy pracować, znajdujące się w folderze o nazwie „src”.
 2. Program uruchamiający zadania („Grunt”), który pobiera i kompiluje pliki źródłowe.
 3. Budowa – ten folder zawiera kurs, który ostatecznie zostanie umieszczony na serwerze internetowym lub w systemie zarządzania nauczaniem.

Wersja 0.10.0 umożliwia zaimportowanie do narzędzia do tworzenia interaktywnych treści szkoleniowych, kursu który został opracowany w starszej wersji platformy programistycznej Adapt. W wersji 0.10.0 narzędzia do tworzenia interaktywnych treści szkoleniowych, przy próbie importu pomiędzy platformami programistycznymi, pojawia się ekran informujący o zmianach w kursie, jakie taki import spowoduje.

W przypadku importowania treści z innej wersji platformy programistycznej narzędzie do tworzenia interaktywnych treści szkoleniowych sprawdza kompatybilność każdej użytej na potrzeby kursu wtyczki. Narzędzie to wykorzystuje system kolorów, który informuje, czy dana wtyczka jest obsługiwana oraz czy import treści jest możliwy. Kolory te to:

 •  Biały – użyte w kursie wtyczki odpowiadają wersji używanej w narzędziu do tworzenia interaktywnych treści szkoleniowych. Nie pojawią się nawet na ekranie z informacjami o imporcie.
 •  Zielony – narzędzie do tworzenia interaktywnych treści szkoleniowych użytkownika używa nowszej wersji tej wtyczki, a wtyczka w kursie zostanie automatycznie zaktualizowana podczas importu.
 •  Pomarańczowy – wersja wtyczek użytych na potrzeby kursu nie jest zgodna z tym narzędziem do tworzenia interaktywnych treści szkoleniowych lub zainstalowano już nowszą wersję. Zaimportowany kurs będzie korzystał z istniejącej wersji narzędzia. Po imporcie należy sprawdzić, czy kurs działa.
 • Czerwony – te wtyczki nie są obsługiwane przez dane narzędzie. Konieczna jest aktualizacja wtyczek przed dalszymi próbami importu.

Jeżeli żadne z użytych wtyczek nie zostały oznaczone kolorem czerwonym, użytkownik może zaimportować kurs, który będzie korzystać z wersji platformy programistycznej, na której działa używane narzędzie do tworzenia interaktywnych treści szkoleniowych.

Jeżeli jakiekolwiek wtyczki zostaną oznaczone na czerwono, import zostanie zablokowany. W takim przypadku przed ponowną próbą zaimportowania kursu należy dokonać jego edycji w narzędziu wykorzystującym platformę programistyczną, w której kurs został zbudowany, w celu usunięcia nieobsługiwanych wtyczek lub ich aktualizacji.

Oficjalna strona internetowa i link do pobrania

Platforma programistyczna

Jeżeli jest to samodzielna aplikacja lub do tworzenia treści jest wymagane oprogramowanie

Jest to samodzielne narzędzie do tworzenia interaktywnych treści szkoleniowych. Wymaga ono instalacji i konfiguracji platformy programistycznej Adapt na komputerze lub lokalnym serwerze.

Wygenerowane treści i kompatybilność z platformami LMS i CMS

Proszę opisać treści wyjściowe, np. zgodność z SCORM oraz kompatybilność z platformami LMS i CMS, np. Moodle.

Na platformie programistycznej Adapt można tworzyć kursy szkoleniowe w języku HTML5. Mogą być one dostarczane za pomocą serwera WWW lub systemu zarządzania nauczaniem zgodnego ze standardem SCORM. Platforma programistyczna Adapt obsługuje narzędzie do tworzenia interaktywnych treści szkoleniowych Adapt, które jest łatwym w obsłudze rozwiązaniem.

Narzędzie Adapt sprawdza się zarówno w przypadku prezentowania produktu edukacyjnego jako zasobu dydaktycznego, jak i kursu internetowego. Jako zasób dydaktyczny doskonale nadaje się do wykorzystania w systemie zarządzania nauczaniem na potrzeby kształcenia mieszanego (blended learning).  Jako kurs internetowy może dostarczać wszystkich potrzebnych uczniowi informacji.

Za pomocą quizów można dodawać oceny. Po skonfigurowaniu odpowiednich rozszerzeń, które współpracują z systemem zarządzania nauczaniem, i po uzyskaniu niezbędnego wsparcia informatycznego, możliwe będzie wyświetlenie ocen w dzienniku. Istnieją różne rodzaje pytań, za pośrednictwem których można sprawdzić poziom wiedzy ucznia. Trudno jest jednak zadać pytanie, które nie wymaga precyzyjnej informacji zwrotnej „poprawnie” lub „niepoprawnie”. Jednym ze sposobów obejścia tego problemu jest wykorzystanie quizu otwartego, w którym można podać model odpowiedzi lub tylko informację zwrotną.