MindMap

Krótki opis:

Moduł MindMap umożliwia tworzenie i zapisywanie prostych map myśli Moodle.

Funkcje

Daje nauczycielom możliwość tworzenia i zapisywania map myśli. Jeżeli nauczyciel włączy tę opcję, uczeń może w dowolnej chwili edytować mapę myśli.

Wytyczne dotyczące instalacji i obsługi

Aby zainstalować tę wtyczkę Moodle trzeba mieć uprawnienia administratora platformy.

  1. Pobierz wtyczkę ze strony: https://moodle.org/plugins/mod_quizgame.
  2. Zaloguj się na platformie Moodle jako administrator.
  3. Wejdź w zakładkę „Administrator strony”.
  4. Wybierz zakładkę „Wtyczki”.
  5. Wybierz opcję „Zainstaluj wtyczkę”.
  6. W zakładce „Zainstaluj wtyczkę z pliku ZIP” kliknij „Wybierz plik”.
  7. W oknie „Otwórz” przejdź do folderu, w którym został zapisany wcześniej pobrany skompresowany plik i wybierz opcję „Otwórz”.
  8. Wybierz opcję „zainstaluj wtyczkę ze skompresowanego pliku” i postępuj zgodnie z instrukcją.

Oficjalna strona internetowa i link do pobrania

Platforma programistyczna

LMS: Moodle

Wygenerowane treści i kompatybilność z platformami LMS i CMS

Aktywność Moodle